Copenhagen Boat House

 Velkommen til Copenhagen Boat House!

 Hele vores komplette flyde blok system er 

CE og TUV godkendt og afprøvet i mere end 15 år

Forhandles kun i Danmark hos Copenhagen Boat House